Mrežna rešenja

Visok kvalitet propusnosti, stabilnost i sigurnost podataka odlike su mreže vrhunskih performansi.

Pouzdana mrežna infrastruktura visokih performansi može u velikoj meri da utiče na povecanje produktivnosti zaposlenih, odnosno dostizanja odgovarajucih poslovnih ciljeva kompanija. Mrežna infrastruktura omogućava povezivanje i komunikaciju korisnika i aplikacija/servisa kompanije.

POSTUPAK

Realizacija mrežnog rešenja

Kada planiramo i implementiramo mreže kopir aparata, štampača, skenera i računara unutar malih, srednjih i velikih preduzeća postupak je sledeći:

  • Izlazak servisera na teren i prikupljanje informacija o potrebama korisnika
  • Proračun troškova preduzeća na mesečnom nivou na osnovu obima štampe i potrošnje materijala
  • Određivanje najefikasnijeg načina umrežavanja i optimalnog broja uređaja
  • Predlog mrežnog rešenja sa minimalnim troškovima, optimalnim brojem uređaja i visokim nivoom operativnosti
  • Implementaciju mrežnog rešenja