Zašto redovan servis?

Zašto redovan servis?

Redovan servis

Korisnici kopir aparata često zanemaruju značaj redovnog servisa i kontaktiraju pružaoce servisnih usluga tek kada dođe do nemogućnosti korišćenja funkcija aparata, što prati veliki trošak, zastoj u obavljanju poslovnih aktivnosti  i vreme za vraćanje aparata u funkcionalno stanje.

Neredovan servis kopir aparata skraćuje njegov vek trajanja i povećava troškove amortizacije usled trošenja tokom rada.

Redovan servis preporučuje se na 10 000 – 15 000 kopija. 

Potvrda značaja redovnog servisa su i kopir aparati pojedinih klijenata Biroeksim servisa stari preko 30 godina, koji su i danas u funkcionalnom stanju i pružaju visok kvalitet štampe.

Prijavite redovan servis ovde.