Mrežna rešenja

Mrežna rešenja za mala, srednja i velika preduzeća

Mrezna resenja za preduzeca

Planiramo i implementiramo mreže kopir aparata, štampača, skenera i računara unutar malih, srednjih i velikih preduzeća sa minimalnim troškovima.

      Postupak realizacije mrežnog rešenja:

  • Izlazak servisera na teren i prikupljanje informacija o potrebama korisnika
  • Proračun troškova preduzeća na mesečnom nivou na osnovu obima štampe i potrošnje materijala
  • Određivanje najefikasnijeg načina umrežavanja i optimalnog broja uređaja
  • Predlog mrežnog rešenja sa minimalnim troškovima, optimalnim brojem uređaja i visokim nivoom operativnosti
  • Implementaciju mrežnog rešenja

Načinite prvi korak popunjavanjem elektronskog formulara.