Servis

Servis i rezervni delovi

Servis i rezervni delovi

Biroeksim servis čini tim licenciranih RICOH eksperata sa višegodišnjim iskustvom. Servis je najsavremenijim tehnologijama direktno povezan sa tehničkom podrškom RICOH kompanije u Holandiji, sa kojom se redovno vrše konsultacije i razmenjuju iskustva. Prodajemo i ugrađujemo isključivo originalne RICOH rezervne delove za kopir aparate i štampače.

Servisne usluge obuhvataju:

Redovan servis kopir aparata i štampača

Popravku i zamenu delova za kopir aparate, štampače, skenere i fax uređaje

Mrežna rešenja za mala, srednja i velika preduzeća

Osnovna obeležja Biroeksim servisa su stručnost, brz odziv i visok nivo usluge.

Rezervišite servis ovde.